Arbeidsgiver

Nitor har lang erfaring i å finne de rette arbeidstakerne til virksomheter i Oslo og Akershus. Vi rekrutterer arbeidssøkere fra et bredt kompetanseområde, som - med riktig tilrettelegging og oppfølging - vil kunne bli en stor ressurs for din bedrift.

Dersom du samarbeider med oss, vil du oppleve at:

  • vi kan rekruttering.
  • vi er gode til å finne kandidater tilpasset ditt behov.
  • vi har et stort nettverk av jobbsøkere og arbeidsgivere.
  • vi har solid markedskunnskap i Oslo og Akershus.
  • vi følger opp din bedrift og jobbsøker tett.

Dersom du ønsker det, kan din virksomhet inngå en samarbeidsavtale om arbeidsinkludering med Nitor. Fordelen med å inngå en slik samarbeidsavtale er blant annet:

  • En fast kontaktperson hos Nitor som blir kjent med din virksomhet.
  • Skreddersydde og fleksible bemanningsløsninger basert på ditt behov.
  • Regelmessige statusmøter.

Ta kontakt med oss i dag dersom du har behov for arbeidskraft!