Ledige plasser

Navn på tiltak Antall godkjente plasser Antall deltakere Antall på venteliste Antatt ventetid
AFT - Arbeidsforberedende Trening 29 296 8 uker
VTA - Varig tilrettelagt arbeid 27 295 12 uker

Sist oppdatert: 13.09.18