Ledige plasser

Navn på tiltak Antall godkjente plasser Antall deltakere Antall på venteliste Antatt ventetid
Ordinær APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 12 124
6 uker
Grønt Arbeid 12 121
20 uker
VTA - Varig tilrettelagt arbeid 27 27 8

Sist oppdatert: 08.08.17