Ledige plasser

Navn på tiltak Antall godkjente plasser Antall deltakere Antall på venteliste Antatt ventetid
AFT - Arbeidsforberedende Trening 29 240
0 uker
VTA - Varig tilrettelagt arbeid 27 28 5
10 uker

Sist oppdatert: 08.12.17