Ledige plasser

Navn på tiltak Antall godkjente plasser Antall deltakere Antall på venteliste Antatt ventetid
Ordinær APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 12 149
12 uker
Grønt Arbeid 12 111
12 uker
VTA - Varig tilrettelagt arbeid 27 27 5

Sist oppdatert: 13.01.17