Hva skal til for at jeg skal komme i arbeid?

Hva er Arbeidspraksis i skjermet virksomhet?
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et tiltak for deg som trenger tett og bred oppfølging for å komme ut i jobb. Du får en fast veileder fra Nitor som vil hjelpe deg med å se på jobbmuligheter tilpasset din kompetanse og dine utfordringer. Du vil få intern eller ekstern arbeidstrening i trygge omgivelser med tett oppfølging fra din veileder.

Hvor lenge varer tiltaket?
Du kan delta i tiltaket inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Hvem kan delta?
For å få plass i tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er kun for personer med nedsatt arbeidsevne.


Kontakt oss dersom du har spørsmål!