Jeg har psykiske helseutfordringer, men jeg har lyst til å jobbe!

Hva er Grønt Arbeid?
Grønt Arbeid er et arbeidspraksistilbud for deg som har en psykisk lidelse, og som ønsker å styrke dine muligheter til å komme ut i arbeid. Under tett oppfølging fra din veileder, får du prøvd ut ditt potensiale. Dette kan foregå på interne arbeidstreningsarenaer, eller eksternt i ordinære bedrifter. Arbeidstreningen vil være tilrettelagt med mål om å skaffe og beholde arbeid. I Grønt Arbeid legger vi vekt på verdier knyttet til jord-/skogbruk og dyrestell, samt produksjon av ullprodukter. Vi kan også tilrettelegge andre arbeidsoppgaver om du ønsker det.

Hvor lenge varer tiltaket?
Grønt Arbeid varer i 12 måneder (med mulighet for å forlenge i ytterligere 12 måneder).

Hvem kan delta?
For å få plass i Grønt Arbeid, må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.


Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta direkte kontakt med oss!