Etablererprøven for serveringsvirksomhet - bilde

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for bedriften.

Lørenskog kommune har inngått avtale med Nitor AS om gjennomføring av etablererprøven. Prøven tas på nett her på Nitor, og du får vite resultatet med en gang testen er ferdig. Alle som består etablererprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at man har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Det er ingen begrensning for hvor mange ganger du kan gå opp til prøven.

Det koster 400 kroner å avlegge etablererprøven. Gebyret må betales på forhånd til konto: 1644 19 36439 og merkes med hvilken prøve det gjelder.

KVITTERING MÅ MEDBRINGES NÅR PRØVEN AVLEGGES.


For påmelding og mer informasjon, skriv til test@nitor.no