Kunnskapsprøven i alkoholloven - bilde

Kunnskapsprøven i alkoholloven

Som styrer eller stedfortreder ved salgs- og skjenkesteder, må du dokumentere din kunnskap om alkoholloven. Dette gjøres ved å avlegge kunnskapsprøven i alkoholloven. Det er separate prøver for salgs- og skjenkebevilling.

Du må vise at du kjenner til de regler som gjelder ved tildeling av bevilling, hvilke rettigheter og plikter en bevilling gir, hvilke krav lovverket stiller til utøvelse av bevillingen, hvilke forhold som kan føre til inndragning av bevillingen, samt hvilke forhold som leder til bevillingens bortfall.

Lørenskog kommune har inngått avtale med Nitor AS om gjennomføring av kunnskapsprøven. Prøven tas på nett her på Nitor, og du får vite resultatet med en gang testen er ferdig. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at man har nødvendig kunnskap om alkoholloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Det er ingen begrensning for hvor mange ganger du kan gå opp til prøven.

Det koster 400 kroner å avlegge kunnskapsprøven. Gebyret må betales på forhånd til konto: 1644 19 36439 og merkes med hvilken prøve det gjelder.

KVITTERING MÅ MEDBRINGES NÅR PRØVEN AVLEGGES.

For påmelding og mer informasjon, skriv til test@nitor.no